S-Emek

מדברים קורונה - פרק 46 - את המנגינה הזו

April 28, 2020

למה צריך לפתוח את המשק, ולמה אפי צריך לקחת נני.

וגם עצה לבעלי מקבוק.

Play this podcast on Podbean App