S-Emek

עונה 4 - אלדד יניב חוזר

October 13, 2018

איך מגיב אלדד כשאיתי שואל אותו ״כמה קרוב אתה לקבל כדור בראש?״

אלדד יניב מבקר שוב בוואלי, ותופס צהריים עם איתי. מה השתנה מהשנה שעברה? הרבה