S-Emek

עונה 5 פרק 27 - ילדי תימן הנעדרים

June 28, 2019

פרשת ילדי תימן היא פרשת היעלמותם של פעוטות בני עולים חדשים, כשני שלישים מהם מיהדות תימן, בין השנים 1948–1954. ברוב המקרים הילדים אושפזו במחנות עולים או בבתי חולים, להוריהם נאמר כי הם נפטרו ונקברו, אולם רבים מן ההורים ואחרים מפקפקים בכך וטוענים כי הילדים נלקחו מהם. במהלך השנים נתגלו מספר מקרים בהם הילדים המדוברים נלקחו לאימוץ ללא ידיעת ההורים. בנוסף לכך, מספר אנשים מתוך המערכת, כמו רופאים ואחיות, אמרו כי הם חושדים שהילדים נלקחו ללא רשות.

נונה דולברג חוקרת את הנושא כבר כמה שנים, והגיעה לשיחה מעניינת.

למוצר לציין, שבפרק נונה מספרת איך היא מפריכה את טענות החטיפה.

Play this podcast on Podbean App