S-Emek

עונה 3 פרק 4 - מה זה ICO ופלוצים בצנצנת

December 16, 2017

דוקטור סער גולדה (דוקטור לכלכלה) מנסה להסביר לאיתי מה זה ICO 

ואיתי מנסה להסביר לסער מה עושים עם פלוצים בצנצנת.

שיחה מחנכת