S-Emek

עושים קורונה - פרק 36 - הפגמה בכיכר

April 17, 2020

ראשית ברכות על כך שהקורונה יותר קטלנית השנה משפעת, אפשר להחליף את הטיעון הטפשי הזה במשהו אחר, ושנית מי אלה המפגימים האלה בכיכר?

Play this podcast on Podbean App