S-Emek

עושים קורונה- פרק 37 - לא הקלטנו - מתוקן

April 18, 2020

צריך הפסקה לפעמים. היום לא הקלטנו.

ולא רק שלא הקלטנו, גם תיקנו את ההקלטה עם הרעש המוזר

Play this podcast on Podbean App